9 mm Alarmpistool kopen Duitsland / Belgie

Vee mensen vragen ons naar de mogelijkheden voor een 9 mm alarmpistool. Hier kunnen wij kort over zijn: Alle alarmpistolen met een kaliber groter dan 6 mm zijn in Nederland ten strengste verboden. Ook alarmpistolen die teveel op een echt wapen lijken zoals ze in Duitsland of België worden verkocht zijn ten strengste verboden.

Alarmpistool kopen Duitsland / Belgie

Het kopen van een Alarmpistool in Duitsland of België is een slecht idee. Deze wapens zijn absoluut verboden in Nederland. Het in het bezit hebben van een dergelijk alarmpistool wordt gezien als een overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Hier staan zeer zware straffen op. Politie en Justitie maken geen uitzonderingen, ook niet voor jeugdige overtreders. Celstraffen en hoge boetes zijn meer regel dan uitzonderingen. Tevens wordt je geregistreerd als vuurwapengevaarlijk. Het kan hierdoor lastig zijn om werk te vinden en/of bepaalde functies te bekleden.

Ander gevaar

Er is nog een ander gevaar. Een crimineel met een echt pistool, kan niet inschatten, wanneer die wordt geconfronteerd met een alarmpistool, dat het om een alarmpistool gaat. Een crimineel zal daardoor eerder geneigd zijn om gebruik te maken van zijn echte wapen. Met alle gevolgen van dien.

Nogmaals, het aanschaffen van een alarmpistool dat niet legaal is, is in alle opzichten een slecht idee!

Het is vanaf 1 april 2015 niet meer mogelijk om via deze website te bestellen. Voor vragen neem contact op via 0317-747103